Kongskilde Industries administrerende direktør Mogens Rüdiger stillede for nyligt op til et interview med journalist Peter Høyer fra Agriwatch. Agriwatch.dk er et dansk landbrugsmedie, der skriver om brancheorienterede erhvervsnyheder til de primære landbrug samt følgeindustrien bag. Agriwatch hører under Watch Medier-koncernen, der er ejet af JP/Politikens Hus.

Mogens Rüdiger præsenterer i interviewet Kongskilde Industries som en virksomhed, der har salg både inden for et industrisegment, der dækker maskiner til bl.a. plast- og emballageindustrien samt inden for et kornsegment, hvor virksomheden sælger systemer til korntransport af korn samt kornrensning.  Han påpeger, at firmaet ser et stort potentiale i kornindustrien og uddyber:

”Landmænd har i mange år foretrukket mekanisk flytning af korn, fordi landmændene antog, at det kræver for meget energi at suge kornet op med pneumatisk transport. Man opnår imidlertid kun energibesparelse hvis det mekaniske anlæg holder i 28 år – og det gør de færreste! Det hører desuden med til regnestykket at anskaffelsesprisen på Kongskilde Industries systemer til pneumatiske transport af korn er markant lavere end de mekaniske.”

Mogens konstaterer endvidere, at omkostningerne ved vedligeholdelse af mekanisk korntransport er store, hvorimod omkostningerne ved pneumatisk transport er væsentligt mindre, fordi der ikke er dele, som bliver slidt. Pneumatik er et system, der fungerer ved hjælp af trykluft, og direktøren forventer, at der kan komme godt gang i salget af blæsere ved at udbrede kendskabet til de pneumatiske fordele.

Dertil har Kongskilde Industries kornafdeling fokus på salg af maskiner til kornrensning, som der er stor efterspørgsel på.

”Vi kommer til at vokse godt og vel 10 pct. i 2020 på omsætningen. Med alle de investeringer vi foretager i faste omkostninger og i produktionen, er vi på en vækstrejse. Jeg forventer omkring 10 pct. vækst i 2021 også, men vi må se, hvordan 2020 går,” siger Mogens Rüdiger.

 

Investering i vækst

1 2019 investerede Kongskilde Industries knap 10 mio. kr. i et helt nyt maleranlæg i Sorø, og herudover har firmaet ansat nye medarbejdere, hvilket skal være med til at drive væksten fremad. Virksomheden vil investere yderligere godt 10 mio. kr. i 2020, hvilket der er fuld opbakning til fra ejerne, Green Park Partners. Mogens fortæller, at 2019 har været et rigtigt godt år for Kongskilde Industries:

“Vi tjener penge, og det har vi gjort i alle årene, siden vi solgte jordbrugsmaskinerne fra i 2017. 2019 har dog også været præget af, at vi har opbygget flere muskler med flere nye sælgere, opstart af en marketingafdeling, øget produktudvikling, etc. Af den grund falder indtjeningen jo lidt, men det er helt bevidst, og vi har forventninger til et godt år 2020. Og viser det sig, at 2020 går lige så godt som forventet, er jeg sikker på, at vores ejere er klar til at kaste flere penge efter os i 2021 til yderligere vækst.”

Virksomheden har endnu ikke offentliggjort sit regnskab for 2019, men året har ifølge direktøren været fornuftigt. Han supplerer:

“På trods af, at kornmarkedet har været presset i 2019 pga. den dårlige høst året før, har vi tjent gode penge i 2019. Jeg kan ikke oplyse konkrete tal, fordi årsregnskabet i skrivende stund ikke er afsluttet.”

 

Erfaring giver fordel

Kongskilde Industries har lang erfaring med pneumatik og maskiner til kornbehandling. Virksomheden har været ejet af grovvarekoncernen DLG i perioden 2007 til 2018, hvor produktionen af jordbrugsredskaber var i fokus, men denne del af forretningen blev i 2017 solgt til CNH Industrial. Da Kongskilde Industries så fik nye ejere i 2018 – Green Park Partners – kunne virksomheden fokusere fuldt ud på nicherne, som nu er virksomhedens kerneforretning.

”Vi startede med at lave pneumatisk transport for 70 år siden, så vi har en enorm lang erfaring med at lave blæsere, der er optimerede og kan flytte meget store mængder korn med relativt lavt energiforbrug. Og vores blæsere holder i 20-30 år – så det er klart, at får man et rygte i markedet om at en blæser kan holde nærmest fra den ene generation til den anden, så bliver man attraktiv,” siger direktøren.

 

Vil indtage store markeder som lille spiller

Kongskilde Industries største markeder er Frankrig, Danmark, Tyskland, England og USA, men har også aktiviteter i Asien og Sydamerika. Virksomheden har salgsselskaber i samtlige førnævnte lande foruden i Polen, Spanien, Thailand og Sydafrika.

Virksomhedens vækstrejse og den store efterspørgsel efter maskiner til kornindustrien giver store forventninger om at nå nye kunder på de store markeder. Ifølge direktøren er der masser af kunder at tage af, og som lille spiller mener han, at virksomheden relativt ubemærket kan snuppe markedsandele i blandt andet Frankrig og USA.

Hvad Frankrig angår, forventer direktøren desuden, at markedet i 2020 kommer tilbage til, hvad Kongskilde er vant til at se, hvilket vil betyde en god vækst. Og med hensyn til USA satser virksomheden allerede en del på det amerikanske marked, som netop er et af de steder, hvor Kongskilde har øget antallet af sælgere.

“I USA er vi bittesmå. Men det er en bevidst satsning for os, at vi ansætter flere sælgere og bruger flere penge på markedsføring, da markedsmulighederne her er enorme,” siger Mogens og tilføjer, at det amerikanske selskab sidst i januar afholdt seminar for 38 forhandlere, som var meget begejstrede for Kongskildes Industries’ produkter.

Selv om Kongskilde Industries har konkurrenter over hele verden, mener direktøren, at virksomheden kan adskille sig på blandt andet sine blæsere, som virksomheden har 70 års erfaring med at lave.

“I og med at vi dækker bredt over hele verden, har vi mange konkurrenter, oftest lokale. Men vi er nok det eneste internationale firma, der fokuserer på pneumatikken, og der er vi blandt de bedste i verden. Det er der, vi bedst kan udkonkurrere konkurrenterne,” understreger Mogens og fortsætter:

‘Vi er påvirkede af, når landmændene har en dårlig høst og ikke har lyst til at investere og forny deres produktionsapparater – så bliver vi ramt. Men generelt vii jeg sige, at Kongskilde har så lille en markedsandel i Europa og USA, at vi sagtens kan blive dobbelt så store uden at genere nogen specifikke konkurrenter.”

 

Ovennævnte nyhedsartikel udspringer af interviewet med Agriwatch, som mundede ud i to artikler, der begge kan læses i deres fulde længde på www.agriwatch.dk.